Dizertační práce: Funkce pozedního věnce ve zděném objektu

http://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/4f99aff45016530fe801cafe